Moduler i Dankost Pro

Basis

Basis modulet er en del af standardsystemet og leveres som minimum koblet med enten Ernærings- eller Kalkulations modulet.

Basis modulet indeholder et adgangskontrolsystem, opsætning af program, en råvaretabel, samt mulighed for oprettelse af opskrifter.

Adgangskontrolsystemet administrerer hvilke brugere der kan få adgang til programmet. Det kan håndtere individuelle adgangsrettigheder for den enkelte bruger på forskellige niveauer til modulerne.

Via basis modulet er det muligt at opsætte programmet personligt for hver enkelt bruger, hvad angår udseende, oversigter og sortering i de enkelte moduler. Dvs. at den enkelte bruger kan sætte sin personlige standard opsætning og dermed kun få vist de oplysninger den pågældende har brug for.

Råvaretabellen er Fødevaredatabanken fra DTU Fødevareinstituttet og er altid opdateret til nyeste version. Nye råvarer kan tilføjes, og der kan ændres i eksisterende. Til råvaren kan f.eks. knyttet oplysninger om pris, leverandør, svind, kategori, indkøbs- og måleenheder samt tilsætningsstoffer og allergener. Lister med tilsætningsstoffer og allergener er ligeledes en del af Basis modulet.

Det er muligt at oprette opskrifter i Basis modulet. Opskrifter udarbejdes ud fra råvaretabellen og indeholder mulighed for metodebeskrivelse. beregning af næringsindhold m.m.

Ernæring

Modulet Ernæring anvendes bl.a. til beregning af næringsindhold i måltider og dagskoster. Beregningerne laves på sammensætninger af opskrifter, kalkulationer og råvarer.

Dankost Pro kan udover de energigivende næringsstoffer beregne på alle vitaminer og mineraler, samt fedt- og aminosyrer. På en næringsberegning er der mulighed for at vurdere indholdet i forhold til Nordiske Næringsstof Anbefalinger (NNA. NNA fra 2012 følger med programmet ved køb. Derudover kan egne anbefalinger oprettes i Normer, som er en del af Basismodulet.

Ved næringsberegning kan programmet tage højde for vandfordampning, fedtafsmeltning og tab af næringsstoffer ved varmebehandling.

Dankost Pro kan næringsberegne efter 3 forskellige metoder: Standard Atwater, NNA 2012 eller EU deklarationsmetoden (EU forordning 1169/2011), der anvendes til næringsdeklaration.

I  modulet Ernæring er der bl.a. mulighed for at måltidsopdele en beregning, at angive %-vis fordeling på måltiderne indtaget i løbet af dagen, samt danne og gemme måltidsskabeloner.

Kalkulation

Modulet Kalkulation er et udvidet modul i forhold til Opskrift i Basis modulet. Modulet kan bruges til at udarbejde opskrifter ud fra råvaretabellen og indeholder mulighed for metodebeskrivelse, beregne næringsindhold m.m.

Modulet giver mulighed for pris- og kostberegning af opskrifter og menuer. Det er endvidere i modulet muligt at sætte én eller flere salgspriser på den enkelte opskrift og beregne dækningsbidrag. Kalkulationen kan derved anvendes som en salgsvare f.eks. i modulerne Menuplan og Bestilling. Det er også muligt at overføre oplysninger fra modulet til f.eks. Excel, hvor data kan videre bearbejdes.

Modulet giver også mulighed for at udbygge med snitflader til andre systemer som f.eks. overførsel direkte til kasseapparat eller lignende.

Deklaration

I vores modul til deklaration er der mulighed for at lave avancerede deklarationer på op til 5 sprog.

Deklarationen holder fod på allergener og samtidig konsoliderer data fra deklarationen således at ingredienser kun fremgår én gang. Ydermere er der mulighed for at samlet tilsætningsstoffer for sig.

Via vores indbyggede designmotor er der tillige mulighed for selv at arbejde med udskrifter, rette skriftstørrelse, indsætte logo, yderligere tekst etc. Mulighederne er næsten ubegrænsede. Der medfølger altid udvalgte templates således at du let kommer i gang med jeres unikke design.

I Dankost Pro er der mulighed for at udskrive til Windows-printere, som billedfiler, xml, pdf m.v. Tillige kan programmet integreres med eksterne printere.

Dagbog

Modulet Dagbog anvendes til registrering af en specifik persons daglige aktiviteter og indtag af fødevarer.

Modulet består af en dagbog og en aktivitets del.

I dagbogen oprettes personer med oplysninger om højde, vægt og alder, og i aktivitetsdelen tastes personens daglige aktiviteter. Programmet udregner automatisk BMR og BMI for personen. Når dagligt indtag af fødevarer tastes er det muligt at foretage beregninger på den enkelte persons energi indtag set i forhold til det anbefalede indtag for præcis denne person.

Modulet Dagbog indeholder ved levering en liste over de mest almindelige fysiske aktiviteter og deres respektive MET værdi. Det er muligt at oprette og tilføje nye aktiviteter til listen.

I modulet Dagbog er det muligt at sammensætte en diæt for en specifik person. Ved at indtaste startvægt og ønsket vægttab udregnes automatisk længde på diætperioden. Ved at foretage og indtaste målinger i løbet af diætperioden, er det muligt løbende at aflæse delresultater.

Alle oplysninger, registreringer og grafik kan udskrives til f.eks. PDF- og Excel-filer, samt direkte til papirprint.

Menuplan

Modulet menuplan anvendes til at vælge hvilke varer og retter som sælges / kan bestilles.

Modulet består af 3 dele:

  1. Menupunkt, hvor salgsvarer som f.eks. Dagens ret, Menu 1 og Gæstemenu kan oprettes
  2. Menukalkulation, hvor menusammensætninger kan dannes ud fra opskrifter oprettet i modulet Kalkulation. Her er mulighed for at se kostpris og holde overblik over økonomien
  3. Menuplan, hvor menupunkter kobles med kalkulationer eller menukalkulationer.

I modulet Bestilling registreres bestillingen af menupunkter. Bestillingen vil automatisk udløse den kalkulation eller menukalkulation / kostberegning, menupunktet er koblet til i menuplanen den pågældende dag. Menuen kan derefter udskrives på produktionslister, pakkelister, etiketter samt på afregninger.

Modulet Menuplan er særdeles egnet til køkkener med rullende menuplaner.

Produktion

Vores løsning til produktion i storkøkkenet tager udgangspunkt i indkomne bestillinger fra enten afdelinger eller kunder, interne som eksterne.

Ordrer opsummeres og personalet i køkkenet har derefter mulighed for at se ordre, mængde, tidspunkt, ordregiver etc.

Adgangen til produktionen i Dankost Pro kan enten ske via pc eller via vores seneste løsning til tablets. Tablet-løsningen giver mulighed for helt at droppe papirer i køkkenet og samtidig sikre at produktionsvejledninger bliver fuldt. I løsningen klikkes af når batchet er produceret.

Herefter kan der udskrives pakkeliste, følgesedler, labels etc.

Bestilling

Modulet Bestilling anvendes til at registrere bestillinger og leveringer til kunder.

Bestillinger registreres på baggrund af salgsvarer oprettet i modulerne Menuplan eller Kalkulation.

Ud fra bestillinger foretaget i modulet er det muligt at udskrive produktionslister, pakkelister, følgesedler, etiketter, afregninger m.m. Data kan også udskrives til f.eks. Excel til videre bearbejdning. Derudover er det også muligt at anvende data i modulet Produktion. Vha. få klik kan data overføres fra modulet Bestilling til modulet Produktion, hvorefter de kan omsættes til pluklister, opskrifter m.m.

Det er mulighed for at udvide modulet med Afdelingsrekvisition, samt løsninger til madbestillings website med integration til Dankost Pro. Dette giver den optimale løsning til f.eks. plejehjem og hospitaler hvor kæden fra bestilling til produktionsamles i ét system. Kort sagt storkøkken it!

Distribution

Modulet kan administrere madservice, og henvender sig primært til køkkener med produktion til hjemmeboende pensionister og sygehuse med a la carte servering. Løsningen fungerer tillige til f.eks. B2B kæder med centralproduktion da de typisk står med samme udfordringer omkring logistikken.

Kombineret med vores afdelingsbestilling opnår din virksomhed en god løsning til at sikre hele værdikæden omkring bestilling, produktion og levering.