Løsningen

Dankost Pro er førende indenfor køkkenstyring / køkkensystem og vores løsning omfatter bl.a. følgende funktionalitet:

1. Hovedsystem til menustyring,  gns. kostpriser på ex. månedens menu, produktionsplanlægning, madbestilling, madudbringning, distribution, pakkelister, lister til afregning, statistik og økonomistyring

2. Færdigt website til at modtage ordrer fra afdelinger (enten manuelle eller faste automatisk genererede). Dvs. personalet på afdelingerne kan benytte en vilkårlig pc, tablet eller andet. Nyheder, vejledning etc. kan tillige præsenteres

3. Løsningen og data installeres centralt på en server ejet af jer. Brugerne benytter herefter deres pc til at arbejde i programmet. Med andre ord er risikoen for tab af data minimal og leverer i til hjemmeboende sikrer I at personnumre ikke er tilgængelig for andre end administrationen. Tillige er vi forberedt på den kommende EU-forordning som træder i kraft maj 2018.

4. Løsningen leveres med en elektronisk manual på omkring 150 sider – åbnes direkte i programmet. Den perfekte hjælper i hverdagen

5. Rapportværktøj til at udskrive statistik fordelt på kundegrupper (ex. plejehjem, hjemmeboende, specialkost, kantine, møder). Tillige prisberegninger og antal på f.eks. mad til hjemmeboende, som skal / kan konkurrenceudsættes. Herved sikres, at der kan opgøres en korrekt kostpris der sikrer, at jeres køkken fremstår konkurrencedygtigt

Dette er kun et udsnit af funktioner. Klik i toppen af menuer for at se screendumps af DANKOST PRO samt vores webmoduler (webshop, POS og PRODAPP).

Løsningen kører i  dag i varierende størrelse på omkring 20 plejehjem,  kommuner og hospitaler rundt om i Danmark.